Prezentácie z Workshopu k implementácii REMIT

Vážení účastníci trhu,

ďakujeme za aktívnu participáciu na Workshope k implementácii REMIT, ktorý dňa 17. marca 2015 zorganizovala OKTE, a.s. v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s.

Sme radi, že k tejto aktuálnej otázke prišlo diskutovať až 107 odborníkov z oblasti elektroenergetiky a plynárenstva.

O ďalšom postupe OKTE, a.s. v roli Registrovaného oznamovacieho miesta (RRM) vás budeme čoskoro informovať.

Prezentácie, ktoré odzneli počas workshopu, je možné stiahnuť na tomto odkaze:

     Všetky oznamy