Výmena serverových certifikátov pre systém ISZO a ISOT s účinnosťou od 7.10.2014

Počas servisného okna 7.10.2014 (19:00 - 22:00) je plánovaná výmena serverových certifikátov pre produkčné prostredie systému XMtrade®/ISZO (www.iszo.sk) a  XMtrade®/ISZO (www.isot.sk).
Mení sa len certifikát a nie certifikačná autorita.
Táto výmena má dopad len na používateľov, ktorí nahlasujú údaje do systému XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT  cez automatizované rozhrania.
Netýka sa používateľov, ktorí nahlasujú svoje namerané údaje cez portál.
Systém XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT bude nové certifikáty používať od 22:00 7.10.2014.
Verejná časť certifikátov je dostupná tu. Súčasne Vás týmto informujeme, že dňa 7.10.2014 v čase od 19:00 do 22:00 budú systémy XMtrade®/ISZO a XMtrade®/ISOT nedostupné.
V prípade problémov prosím kontaktujte technickú podporu aj s popisom problému na support_iszo@sfera.sk a support_isot@sfera.sk, alebo volajte na hotline: +421 917 400 600.

     Všetky oznamy