Rumunsko sa pripája k CZ-SK-HU projektu Market Coupling (spájanie trhov)

Zobraziť všetky
14.12.2011

Legislatíva
aktuálna Slovenská a európska legislatíva, dokumenty ÚRSO a prevádzkový poriadok OKTE, a.s.

Slovník pojmov
všeobecné a elektroenergetické pojmy.

Užitočné odkazy
odkazy na dôležité inštitúcie a firmy.