Štatistika

Všeobecné štatistiky

Prehľad nasledujúcich ukazovateľov po mesiacoch:

  • počet OOM, 
  • počet zariadení na výrobu elektriny,
  • počet dodávateľov elektriny,
  • počet subjektov zúčtovania,
  • výroba elektriny na svorkách generátorov,
  • odber zo sústav,
  • dodávka do sústav,
  • koncová spotreba ocenená TPS,
  • koncová spotreba ocenená TSS.

Stiahnuť

 

Plán výroby elektriny

Stiahnuť