Kontaktné údaje ISOM

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Elektronická adresa pre žiadosť o založenie užívateľského účtu
(slúži iba pre zasielanie skenovanej podoby podpísanej "Žiadosti o založenie/zmenu používateľského účtu do systému XMtrade®/ISOM") 
certificate@okte.sk

Elektronická adresa pre vloženie a úpravu certifikátu
certificate@okte.sk

Elektronická adresa pre žiadosť o pridelenie EIC
eic@okte.sk

Technická podpora
support.is@sfera.sk

Kontakty pre riešenie informácii súvisiacich so zmluvnými vzťahmi

Primárny kontakt pre riešenie základných zmluvných informácií: info@okte.sk Ing. Michal Boleček referent zmluvytel.: +421 916 43 2633 e-mail: info@okte.sk

Kontakty pre riešenie základných prevádzkových informácii súvisiacich so zasielaním a spracovaním údajov

Primárny kontakt pre riešenie základných prevádzkových informácií: isom@okte.sk

Nahrávací telefón: +421 2 5069 2801

Ing. Alexander Lojt
vedúci odboru pre bilancovanie a správu dát - zp.
tel.: +421 916 43 2647
e-mail: isom@okte.sk

Ing. Peter Čulen
referent - odchýlky
tel.: +421 916 43 2634
e-mail: isom@okte.sk

Dana Gulášová
referent - správa dát
tel.: +421 916 43 2636
e-mail: isom@okte.sk

Ing. Kristína Horkovičová
referent - správa dát
tel.: +421 916 43 2654
e-mail: isom@okte.sk

Katarína Kečkešová
referent - zúčtovanie a reklamácie
tel.: +421 916 43 2653
e-mail: isom@okte.sk

Michaela Moravcová
referent - zúčtovanie a reklamácie
tel.: +421 916 43 2656
e-mail: isom@okte.sk