Kontaktné údaje

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Kontakty pre dennú prevádzku

Pre AIB záruky: zpe@okte.sk
Pre Non-AIB záruky: non-AIB.zpe@okte.sk

 

Kontakty pre riešenie základných prevádzkových informácii

Ing. Ondrej Kulich
Vedúci tímu Záruky pôvodu
tel.: +421 916 43 2642  
e-mail: ondrej.kulich@okte.sk

Adresa na zasielanie požiadaviek obnovy certifikátov a založenia a úpravy užívateľských účtov
certificate@okte.sk

Technická podpora
mobil: +421 917 400 600
e-mail: support.is@sfera.sk

 

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich s fakturáciou a platením

Dana Vinická
vedúca odboru fakturácie
tel.: +421 916 43 2659   
e-mail: dana.vinicka@okte.sk

 

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi

Ing. Michal Boleček
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2633  
e-mail: michal.bolecek@okte.sk

Ing. Alexandra Gazdíková
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2655  
e-mail: alexandra.gazdikova@okte.sk