Kontaktné údaje OZE

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Technická podpora
support.is@sfera.sk 

Kontakty pre riešenie informácii súvisiacich so zmluvnými vzťahmi

Primárny kontakt pre zmluvné vzťahy: info@okte.sk

Ing. Michal Boleček
Vedúci tímu zmluvné vzťahy
tel.: +421 916 43 2633 

Ing. Alexandra Gazdíková
Referent zmluvné vzťahy
tel.: +421 916 43 2655

Klaudia Krčmáriková
Referent zmluvné vzťahy
tel.: +421 916 43 2637

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich s fakturáciou a platením

Primárny kontakt pre riešenie faktúr: fakturacie@okte.sk

Dana Vinická
Vedúca odboru fakturácie
tel.: +421 916 43 2659
e-mail: dana.vinicka@okte.sk

 Ing. Ivana Lojtová
Referent - platobný styk
tel.: +421 916 43 2638
e-mail: ivana.lojtova@okte.sk

Kontakty odboru OZE  

Igor Paško
Vedúci odboru OZE
tel.: +421 916 43 2649
e-mail: igor.pasko@okte.sk

Ing. Samuel Lazorík
Špecialista OZE
tel.: +421 916 43 2676
e-mail: samuel.lazorik@okte.sk

Kontakty pre zúčtovanie podpory OZE

Primárny kontakt pre riešenie základných prevádzkových informácií: zuctovatelpodpory@okte.sk

Michaela Moravcová
Vedúca tímu zúčtovania podpory
tel.: +421 916 43 2656
e-mail: michaela.moravcova@okte.sk

Ing. Matúš Mňahončák
Referent zúčtovania podpory
tel.: +421 916 43 2632
e-mail: matus.mnahoncak@okte.sk

Kontakty pre záruky pôvodu

Kontakty pre dennú prevádzku

Pre záruky AIB: zpe@okte.sk
Pre záruky z nečlenských štátov AIB: non-AIB.zpe@okte.sk

Ing. Ondrej Kulich
Vedúci tímu záruky pôvodu
tel.: +421 916 43 2642
e-mail: ondrej.kulich@okte.sk