Orgány spoločnosti

Predstavenstvo

Ing. Michal Cabala, PhD.
predseda predstavenstva

Ing. Milan Lipovský
člen predstavenstva

Ing. Milan Lodňanek
člen predstavenstva


Dozorná rada

Ing. František Pecho
predseda dozornej rady

Ing. Ján Petrovič, PhD.
podpredseda dozornej rady

JUDr. Milan Švec
člen dozornej rady