Kontaktné údaje ISOT

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Elektronická adresa pre všeobecné informácie ohľadom krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou
odchylky@okte.sk

Adresa na zasielanie požiadaviek obnovy certifikátov a založenia a úpravy užívateľských účtov
certificate@okte.sk

Technická podpora
mobil: +421 917 400 600
e-mail: support.is@sfera.sk

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich s fakturáciou a platením

Dana Vinická
vedúca odboru fakturácie
tel.: +421 916 43 2659   
e-mail: dana.vinicka@okte.sk

Ing. Ivana Lojtová
referent - platobný styk
tel.: +421 916 43 2638  
e-mail: ivana.lojtova@okte.sk

e-mail pre zasielanie faktúr: fakturacie@okte.sk

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich s výpočtom finančnej zábezpeky

Dana Vinická
vedúca odboru fakturácie
tel.: +421 916 43 2659   
e-mail: dana.vinicka@okte.sk

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi

Ing. Michal Boleček
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2633  
e-mail: michal.bolecek@okte.sk

Ing. Alexandra Gazdíková
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2655   
e-mail:  alexandra.gazdikova@okte.sk

Klaudia Krčmáriková
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2637   
e-mail: klaudia.krcmarikova@okte.sk  

Kontakty pre dennú prevádzku

Martin Chochol
operátor trhu
tel.: +421 916 43 2635
e-mail: martin.chochol@okte.sk

Mgr. Milan Trávnik
operátor trhu
tel.: +421 916 43 2657  
e-mail: milan.travnik@okte.sk

Marián Boháč
operátor trhu
tel.: +421 916 43 2644
e-mail: marian.bohac@okte.sk

Bc. Ján Kaiser
operátor trhu
tel.: +421 916 43 2643  
e-mail: jan.kaiser@okte.sk