Užitočné odkazy

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
http://www.economy.gov.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
http://www.urso.gov.sk

Colný úrad Bratislava
http://www.colnica.sk/

SPX, s.r.o.
http://www.spx.sk

OTE, a.s.
http://www.ote-cr.cz

Power Exchange Central Europe, a. s.
http://www.pxe.cz

HUPX Zrt.
http://www.hupx.hu

European Energy Exchange
http://www.eex.com

Energy Exchange Austria
http://www.exaa.at

Polish Power Exchange
http://www.polpx.pl

EUROPEX
http://www.europex.org

Európska komisia - GR pre energetiku
http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER)
http://www.acer.europa.eu/Pages/ACER.aspx

Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E)
http://www.entsoe.eu

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
http://www.sepsas.sk

ČEPS, a.s.
http://www.ceps.cz

Mavir ZRt.
http://www.mavir.hu