Aktualizácia Technickej špecifikácie externých rozhraní ISOM vo verzii 1.2

Zobraziť všetky
1.7.2013

V dokumente bola implementovaná požiadavka účastníkov trhu, na základe ktorej došlo k zmene v správe APERAK - element RFF (Identifikácia OOM / meracieho bodu) bol presunutý pod segment ERC.

Príloha:
Technická špecifikácia externých rozhraní ISOM vo verzii 1.2