Kontaktné údaje

OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
tel.: +421 916 43 2639
e-mail: okte@okte.sk

Podateľňa:
Pondelok - piatok 
09:00 hod. - 14:00 hod.
tel.: +421 916 43 2639

Kontakty pre Zúčtovanie odchýlok

Kontakty pre Krátkodobý trh

Kontakty pre Zber a správu údajov

Kontakty pre Centrálnu fakturáciu

Kontakty pre IMS

Kontakty pre REMIT

 

GPS: N 48,145114 E 17,144204


Zväčšiť mapu