Dokumentácia pre IS

Akceptované certifikačné autority
331 kB, 15. októbra 2018
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované informačným systémom OKTE pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.