Dokumentácia pre IS

Akceptované certifikačné autority
204 kB, 8. apríla 2016
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované informačným systémom OKTE pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.