Dokumentácia pre IS

Akceptované certifikačné autority
958 kB, 12. marca 2019
Dokument obsahuje aktuálny zoznam certifikačných autorít, ktorých komerčné certifikáty sú akceptované informačným systémom OKTE pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát.