Certifikáty

Certifikát ISO/IEC 27001:2013
Certifikát ISO/IEC 27001:2013 pre systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS)

Certifikát ISO 9001:2015
Certifikát ISO 9001:2015 pre systém manažérstva kvality