Kontaktné údaje

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Primárny kontakt pre riešenie základných prevádzkových informácií:
isom@okte.sk

Technická podpora
mobil: +421 917 400 600
e-mail:
support.is@sfera.sk