Kontaktné údaje ISCF

Poštová adresa:
OKTE, a.s.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava

Elektronická adresa pre všeobecné informácie ohľadom centrálnej fakturácie
centralnafakturacia@okte.sk

Adresa na zasielanie požiadaviek obnovy certifikátov a založenia a úpravy užívateľských účtov
certificate@okte.sk

Technická podpora
support.is@sfera.sk

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich s fakturáciou a platením

Dana Vinická
vedúca odboru fakturácie
tel.: +421 916 43 2659
e-mail: dana.vinicka@okte.sk

Ing. Alexandra Gazdíková
referent - fakturácia
tel.: +421 917 441 531
e-mail: alexandra.gazdikova@okte.sk

Ing. Ivana Lojtová
referent - platobný styk
tel.: +421 916 43 2638
e-mail: ivana.lojtova@okte.sk

e-mail pre zasielanie faktúr: fakturacie@okte.sk

Kontakty pre riešenie informácií súvisiacich so zmluvnými vzťahmi

Ing. Michal Boleček
referent - zmluvy
tel.: +421 916 43 2633
e-mail: michal.bolecek@okte.sk